၂၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ရခိုင္ဘုရင့္ နိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာက်ဆံုးေန႕၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၃၁ ရက္ေန႕။ 225th Arakan Sovereignty Fallen Day, 31st December 2009.

၂၂၅ ႏွစ္ေျမာက္ ရခိုင္ဘုရင့္ နိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာက်ဆံုးေန႕၊ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇဘၤာလ ၃၁ ရက္ေန႕။

225th Arakan Sovereignty Fallen Day, 31st December 2009.

ရခိုင္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ အတြက္ အမွတ္ရ သတိထား မိေစရန္၊ သင္ခန္းစာယူတတ္ေစရန္၊ မိမိတို႕ ၏ အတိတ္ ႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ ကို ေကာင္းစြာ ဆင္ျခင ္တတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ပါသည္။

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် အျပစ္ေျပာေနရန္ မသင္႕ေလ်ာ္ေတာ႕ေပ။

ကိုယ္ည႕ံ၍ုကိုယ္ခံခဲ႕ရျခင္း၊ခံေနရျခင္းသာျဖစ္သည္။ အလိမ္ခံရသည္ဆိုလွ်င္လည္း အယံုလြယ္တတ္သူ၊ အားကိုးမိသူ၊ အကူအညီေတာင္းမိသူ ကေတာ႕ ကိုယ္ပင္ျဖစ္သည္။

အသိပညာ၊ အတတ္ပညာ၊ ေတြးေခၚႏိုင္မႈ စြမ္းအား၊ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ အရာ၌ သူမ်ားထက္ သာေအာင္၊ တတ္ေအာင္၊ ေတာ္ေအာင္ သာၾကိဳးစားျပီး အမ်ဴိးသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္စြာျဖင္႕ လက္တြဲခ်ိတ္ကာ မိမိတို႕ရည္သန္ရာ ပန္းတိုင္သို႕ ေရာက္ေအာင္ ၾကဳးိစားၾကပါစို႕။ ။

ကိုယ့္သမိုင္းအေမြကို ကိုယ္ေက်ပြန္စြာ ထမ္းႏုိင္ဖို႕သာ အေရးၾကီးေပသည္။ ။

မ်ိဳးဆက္သစ္တို႔ အမွတ္ရ သတိထား မိေစဖို႕ wikipedia မွအခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕ကိုကူးယူေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

http://en.wikipedia.org/wiki/Rakhine_people

The country had been invaded by the Bamar in 1784 when the armies led by the Crown Prince, son of King Bodawpaya, of the Konbaung dynasty of Burma marched across the western Yoma and annexed Rakhine (‘Arakan). The religious relics of the kingdom were stolen from Rakhine (Arakan), most notably the Mahamuni Buddha image, and taken into central Burma where they remain today. Moreover, the Burman invaders destroyed many valuable creations of Arakan including royal palace, city gates, the clock-tower, the booming drum that was believed to have a mystical effect on the Burman dynasties and many other edifices of splendour. The industries and business centres were also destroyed by them. The Ancient Chronicles, the Tripitaka and books were carried away by them with an intention of eradicating of national feeling of the Arakanese people, and many others were destroyed. The Arakanese books on literature, arts, traditional medicines, warfare, metallurgy, architecture , shipbuilding , which were carried away by the Burman invaders, are estimated to be about the height of two toddy palms. During their invasion, the Burman invaders’ forces committed a crime against humanity with a genocide killing about 236,000 Arakanese civilians including 10,000 infants of cradle age. They killed the infants mercilessly with the slogan of “while cutting down the stalk of a reed, its stump should not be left out”. A mass of 100,000 skilled workers, artisans, intellectuals and Buddhist monks were arrested and taken across the Arakan mountain ranges, and they all were initiated into slavery and servitude at pagodas and temples of pagan, Sagaing and Mandalay. The people of Rakhine (Arakan) resisted the conquest of the kingdom for decades after. Fighting with the Rakhine (Arakanese) resistance, initially led by Nga Than Dè and finally by Chin Byan in border areas, created problems between British India and Burma. The year 1826 saw the defeat of the Bamar in the First Anglo-Burmese War and Rakhine (Arakan) was ceded to Britain under the Treaty of Yandabo. Sittwe (Akyab) was then designated the new capital of Rakhine (Arakan). In 1852, Rakhine (Arakan) was merged into Lower Burma as a territorial division. Rakhine (Arakan) was the center of multiple insurgencies which fought against British rule, notably led by the monks U Ottama and U Seinda. During the Second World War, Rakhine (Arakan) was given autonomy under the Japanese occupation and was even granted its own army known as the Arakan Defence Force. The Arakan Defence Force went over to the allies and turned against the Japanese in early 1945. In 1948, Rakhine (Arakan) became a division within the Union of Burma. Shortly after, violence broke out along religious lines between Buddhists and Muslims. Later there were calls for secession by the Rakhine (Arakan), but such attempts were subdued. In 1974, the Ne Win government’s new constitution granted Rakhine (Arakan) Division “state” status but the gesture was largely seen as meaningless since the military junta held all power in the country and in Rakhine (Arakan). In 1989, the name of Arakan State was changed to “Rakhine” by the military junta.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: